نمايشگاه ها

نمایشگاه گروهی نقاشی روز زن - مشهد1374
نمایشگاه گروهی نقاشی روز زن - تهران1375
چهارمین دوسالانه مجسمه1384
دومین نمایشگاه ورزش و المپیزم1386
نمایشگاه معراج مولانا موزه امام علی1386
نمایشگاه مولانا هست پنهان دانشگاه امیر کبیر1386
سومین نمایشگاه مجسمه های کوچک1387
چهارمین نمایشگاه مجسمه های کوچک1388
نمایشگاه گروهی مجسمه نگارخانه برگ1388
پنجمین نمایشگاه مجسمه های کوچک1389
نمایشگاه اکسپو خانه هنرمندان1389
نمایشگاه گروهی مجسمه گالری انجمن مجسمه سازان1389
دومین دوسالانه مجسمه های فضای شهری1389
اولین نمایشگاه مجسمه المانهای حجمی رضوی -مشهد1389
نمایشگاه انفرادی گالری هور1389
نمايشگاه انفرادي گالري آسمان-مشهد1391

جوايز

جایزه نفر دوم اولین جشنواره برف و یخ-شهرکرد1382
لوح تقدیر جشنواره برف و یخ-زنجان1386
لوح تقدیر نمایشگاه ورزش و المپیزم1386
جایزه نفر دوم المان های حجمی رضوی-مشهد1389
جايزه نفر اول جشنواره جهاني هنر مقاومت1390
لوح تقدير دهمين دوسالانه سفال سراميک1390
جايزه نفر سوم جشنواره المان هاي حجمي شهري مشهد1391

مجسمه های شهری

گروه هشمت خانم در پارک لاله1391
مانلی _ باغ موزه قصر1391
Copyright © 2012 Danial.ghoochani@gmail.com